DIFK Dipl.-Ing. Florian Kosche AS PROSJEKTER JOBB EN

MUNCH MUSEUM


Kunst museet. oslo. Norge. 2009.


Det nye Munch-museet skal bygges i Bjørvika på Paulsenkaia, sydøst for Operaen. Bygget får en karakteristisk form med en utradisjonell fasade i passivhusstandard.

Konstruksjonen følger arkitektens strenge gridsystem og skaper store utstillingsrom med søylefrie lange dekkespenn på 18 m. Det er mulig ved å utnytte dekkenes geometri i plan, innspenningsgrad i veggene sammen med innovative dekkesystemer som sparer vekt. Av hensyn til den sårbare kunsten konstrueres dekkene slik at skadelige vibrasjoner minimeres.

Museet bygges i et område med krevende fundamenteringsforhold. Bygget må kunne tåle store islaster og seismiske påkjenninger i tillegg til vanlig belastning fra egenvekt og vind. Eksisterende kaikonstruksjoner og nærheten til senketunellen i Bjørvika krever konstruktive tilpasninger med fokus på byggbarhet. Fasadeløsningen for Munch-museet består av et enkel ventilert lag med korrugerte perforerte aluminiums paneler.


Arkitekt:
Ingeniører:
Estudio Herreros
Multiconsult
BGKI
Hjellnes Consult
Brekke+Strand
MUNCH MUSEUM
Pictures by Mir & HerrerosArquitectos
Images courtesy Mir & HerrerosArquitectos
Image by Artefactory & HerrerosArquitectos
Image courtesy Artefactory & HerrerosArquitectos

© Copyright DIFK 2021. Content managed by Stacey