DIFK Dipl.-Ing. Florian Kosche AS PROSJEKTER JOBB EN

POSTGIROBYGGET


Næring. Oslo. Norge. 2013.


Nordic Built Challenge 2013 dreide seg om rehabilitering av Postgirobygget i Oslo sentrum. DIFK deltok i fase 1 og 2, med bidraget "postZERObygget" i samarbeid med Space Group arkitekter.

Det konstruktive systemet ble valgt for å unngå vertikale og laterale lastøkning på det eksisterende bygget. Det var viktig at utvidelsen av bygget veide minst mulig, for å minimere fra seismisk belastning, som bygningen fra 1995 ikke er dimensjonert for. Innovative strategier ble utviklet for å tillate ytterligere økning av bæreevne i høyden. Løsningen ble en reprogrammering av kraftforløpene i den eksisterende konstruksjonen.

På grunn av hensynet til vekt var det nærliggende å velge massivtredekker. De er også lettere å demontere i slutten av sin livssyklus. Konstruksjonssystemet er tilpasset det maksimale spennet for krysslaminerte tømmerdekker, uten å gå på bekostning av fleksibilitet i planløsing.


Arkitekt:
Sivilingeniør:
Bærekraft design:
Energiingeniør:
Brann ingeniør:
SpaceGroup
BGKI
Architectopia
AJL
Norconsult
POSTGIROBYGGET
POSTGIROBYGGET
POSTGIROBYGGET
Images courtesy Tegmark

© Copyright DIFK 2021. Content managed by Stacey