ArkDes Exhibition room

Architect
Dehlin Brattgård
Steel construction
Promostål
Building
Eckerud EQT
Light installation
El och scenteknik / Anders Bill