WE ARE STRUCTURAL ENGINEERS

DIFK utfordrer tradisjonell ingeniørvirksomhet gjennom åpne og idébaserte samarbeid. Sammen skaper vi eksepsjonelle strukturer som er ansvarlige og vakre.

DIFK ble etablert i 2007, og har siden designet og utviklet bæresystemer for høyt anerkjente og prisbelønte prosjekter, som Holmenkollen hoppebakke, Deichmanske bibliotek, Munch-museet, Skellefteå Sara kultursenter og integritets- og flytteoperasjonene av vikingskipene på Bygdøy.

Våre svært dyktige ansatte spenner fra doktorgradskandidater til arkitekter og konstruksjonsingeniører, noe som muliggjør bidrag til å åpne kreative prosesser der prosjekter får rom til å utvikle seg. Vi utmerker oss i dialog og tett samarbeid med alle involverte parter gjennom hele prosjektets gang. Dette resulterer ofte i komplekse problemer som løses med enkle og robuste løsninger.

Vi har omfattende erfaring innen konstruksjon og arbeider for en trygg og bærekraftig prosess i alle faser.

DIFK har vært medlem av RIF, Rådgivende Ingeniørers Forening i Norge, siden 2009.