Biermanns rehabilitering. oslo. norge. 2018.

Villa Biermann ble bygget i 1889 av arkitekten Harald Olsen for Amund Ringnes som er en norsk forretningsmann og eieren av Ringnes Bryggeri.<br> <br> Gjennom årene har bygningen blitt brukt til forskjellige formål. I 1915 kjøpte bryggeriet eiendommen som bolig for noen av sine personale. I 1937 kjøpte Oslo kommune eiendommen til bruk som ungdomshjem og dette varte fram til 2010. I 2015 ble Oslo bystyret enige om å selge eiendommen til en privat investor for rehabilitering og gjenbruk.

Byggearbeidet startet i 2015 og Villa Biermann har siden blitt pusset opp i flere stadier. Transformasjoner innebærer en strukturell revidering av loftet og en ny underjordisk tilkobling fra hovedbygningen til låven.

Loftet ble gjennomført i 2016, hvor en ny stålkonstruksjon frigjorde gulvplassen for søylene. Støttekonstruksjoner og utgraving til den nye kjelleren ble utført tidlig 2017. Den nye kjellerkonstruksjonen ble suksessivt utvidet under den eksisterende låven som ble lagt opp på 10 stålkjernepeler og en betongplate. I tett samarbeid med kunden, byggefirmaet og arkitekten, en klar definisjon av eksisterende og den nye konstruksjonen er synlig gjennom hele prosjektet.

Arkitekt
SPOL Architects