Väderskydd buss stopp. stockholm. sverige. 2020

Arkitekt
Dehlin Brattgård arkitekter
Industriell designer
Joakim Nyström