DNA gangbro. maribor. slovenia. 2010

Broens design er resultatet av et tett og inspirerende samarbeid med Ghilardi + Hellsten Arkitekter. Vi vektla i vårt design den nye broens forhold til den eldre dominerende stålbroen ved siden av.

Broens horisontale bevegelse representerer den gamle stålbroens refleksjon i vannet. De to brodekkene gir fotgjengere og syklister hver sin passasje. På midten av broen skaper det horisontale fagverket forbindelse mellom de to brodekkene. Alle helninger er tilpasset universell utforming.

Bæresystemet er uvanlig, men effektivt på grunn av strukturens betydelige statiske høyde over oppleggene. Fagverket vrir seg rundt broaksen og stabiliseres av planstivheten i det øvre og nedre dekket. Hovedandel av kreftene er overført gjennom utkraging til understøttelsene i elven.

Arkitekt
Ghilardi+Hellsten