Fornebuporten kontor. oslo. norge. 2011.

Det nye hovedkvarteret til Aker Solutions befinner seg på Fornebu, området som tidligere utgjorde Oslos flyplass.

Arkitekten ønsket at bygget skulle fremstå med samme kraft og eleganse som konstruksjoner fra offshorevirksomhet. På samme måte som dekk på en oljeplattform er løftet over vannet, er de første kontoretasjene i bygget løftet opp. Kontorvolumene er forankret i en konstruktiv kjerne, som eksponeres i første etasje og inneholder alle service-funksjoner. De spektakulære utkragningene er på ca. 25 m i opptil seks kontoretasjer, og gir inntrykk av å sveve over det offentlig tilgjengelige torget. Grepet løser også søyleplassering i underliggende parkeringskjeller.

Arkitekt
DARK Arkitekter
Sivilingeniør
BGKI