Gaularfjellet utsiktspunkt. gaularfjellet. norge. 2016.

Prosjektet er en del av Statens Vegvesens innsats for å styrke Fjordnorge på vestkysten som et turistmål. Code Arkitektur AS vant konkurransen om dette turistveiprosjektet.

Gaularfjellet er krysset av riksvei 13 som ble åpnet for trafikk i 1938. Det høyeste punktet er 748 moh, i nærheten av Jostedalsbreen.

Utsiktsplattformen består av tre triangulære plater av plasstøpt betong, med utkraging på opptil 18 m. Løsningen ble en enkel strukturell tilnærming uten etterspenning, som tydeliggjorde den arkitektoniske intensjonen.

DIFK har vært involvert i prosjektet siden forprosjekt med ansvar for konstruksjonskonsept og analyse.

Arkitekt
Code
Sivilingeniør
B-Consult