Grand Hotel kontor. stockholm. sverige. 2014.

DIFK deltok i konkurransen om oppussingen av Grand Hotel i Stockholm.

Utvidelsen på tre kontoretasjer som alle spenner over det store atriet, representerer drastiske volumendringer, og vesentlig økt belastning. Denne lastøkningen var ikke de gamle murveggene dimensjonert til å bære. Løsningen ble derfor å bore stålsøyler hele veien gjennom murveggene, ned til solid fjell. På denne måten kunne synlige søyler i de spektakulære og fredede rommene unngås.

Løsningen ble et fagverksystem som spenner i begge byggets retninger for å fordele lastene bedre på ytterveggene. Dette reduserer lasten på hvert støttepunkt, som gjør det lettere å implementere en gjemt søylekonstruksjon. Fagverksystemet er integrert i tre nye etasjer.

Arkitekt
EldingOscarson
Sivilingeniør
BGKI