Kistefos kunst museet. kistefos. norge. 2015.

Det nye Kistefos museet ligger i Kistefos skulpturparken ved elven Randselva i Jevnaker. Bygget rundt en historisk papirfabrikk, skulpturparken okkuperer elvebredder på begge sider og utstiller kunstverker fra Anish Kappoor, Olafur Eliasson, Fernando Bottero og Elmgreen & Dragset.

Fra arkitekt BIG: Forslaget kan oppfattes som en enkel bjelke som spenner over Randselva for å knytte sammen kantene av terrengene, og dette blir den andre broen for skulpturparken.

En enkel vri i bygningens form gjør det mulig for broen å løfte fra nedre skogsområdet mot sør, opp til åssiden i nord. Dette skaper en rekke sammenkoblede områder: en vertikal oppstilling med gallerier for media, malerier og skulpturer i sør – og et horisontalt åpent galleri, ideelt for skulpturer og store installasjoner i nord. Den krumme geometrien i bygningen smelter sammen den vertikale og horisontale i en enkel bevegelse og danner en vifte-formet trapp på innsiden.

Som lokal rådgivende ingeniør, hovedoppgaven til DIFK består av å bistå AKT II i den daglige utviklingen av prosjektet.

Arkitekt
BIG / ELEMENT Arkitekter
Forskning lab
BIG IDEAS
Sivilingeniør
ATK II
Energiingeniør
Max Fordham
Benchmarking
Davis Langdon
Planleggingskonsulent
GCAM
Fotograf
Laurian Ghinitoiu