Nuuk psykiatrisk sykehus. nuuk. grønland. 2018.

ette er et privat prosjekt som omfatter en utvidelse til det psykiatriske området ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland.

Den nye bygningen utvides mot fjorden og tilrettelegger dermed en rolig atmosfære. Den rektangulære geometrien består av stablede volumer med et åpent atrium i midten.

Utvidelsen er bygget på et betongfundament og grunnplater som er på samme høyden som det omgivende landskapet. Bygningen består hovedsakelig av to nivåer, og på begge nivåene benyttes trebjelker og CLT-plater støttet opp av tresøyler og skjærvegger.

Konstruksjonen har to utkragninger i hjørnene som genererer imellom som kan brukes til flere aktiviteter.

Arkitekt
White Arkitekter