Oslo Spektrum konferansesenter, kontor. oslo. norge. 2017.

Oslo Spektrum er en konkurranse for å utvide den eksisterende Spektrum-bygningen med nye begivenheter som konferanse, møter og hotell.

De forskjellige begivenhetene som ligger på flere etasjer utgjør en utfordring for konstruksjonsdesignet. Konstruksjonen skal garantere kapasiteten og fleksiteten til de åpne rommene langs den vertikale utvidelsen av bygningen, samt sikre funksjonaliteten av områdene som er visualisert av arkitektene Nordic.

Strukturelle elementene er designet med ideen om å både forbedre funksjonen til området de er utrettet for og for å sikre nødvendig strukturell stivhet til de øverste etasjene. Konseptet foreslått er basert på repeterende konstruksjonsrammer som går langs bygningen. I kombinasjon med store søylebelastninger fra nivåer over, er disse konstruksjonsrammene designet for å spenne over konferanseområder med store spennvidder (opptil 30 m).

Konstruksjonssystemets pålitelighet og fleksibilitet oppnås ved å bruke repeterende geometri og fornuftighet i designet. Det starter med pelefundamentering i sandjorden og fortsetter med forspente betongbjelker og plasstøpte søyler. Konstruksjonen vokser, til slutt kombineres stål- og trekonstruksjonselementer.

Spesiell oppmerksomhet har blitt gitt til konstruksjonen i første etasje. De gigantiske betongsøylene og betongbjelkene understreker monumentaliteten til dette området. Videre er disse plassert på en slik måte for å skape en åpenbar og porøs relasjon mellom innsiden og utsiden.

Arkitekt
Nordic
Landskap arkitekt
SLA
Teaterdesign
Fisher Dachs Associates