Paradis bolig. stavanger. norge. 2009.

Dipl.-Ing. Florian Kosche AS er engasjert av Ghilardi + Hellsten Arkitekter for byggeteknisk rådgivning til utvikling av forprosjekt for prosjekt Paradis felt B2 i Stavanger.

Prosjektet består av 11 leilighetstårn på opptil 6 etasjer i massivtre med felles parkeringskjeller i betong delvis under og over terreng. Det skal bygges i alt 21 000 m2 boligareal.

Prosjekteringen begynner høst 2016.

Arkitekt
Ghilardi+Hellsten