Postgirobygget kontor. oslo. norge. 2013.

Nordic Built Challenge 2013 dreide seg om rehabilitering av Postgirobygget i Oslo sentrum. DIFK deltok i fase 1 og 2, med bidraget “postZERObygget” i samarbeid med Space Group arkitekter.

Det konstruktive systemet ble valgt for å unngå vertikale og laterale lastøkning på det eksisterende bygget. Det var viktig at utvidelsen av bygget veide minst mulig, for å minimere fra seismisk belastning, som bygningen fra 1995 ikke er dimensjonert for. Innovative strategier ble utviklet for å tillate ytterligere økning av bæreevne i høyden. Løsningen ble en reprogrammering av kraftforløpene i den eksisterende konstruksjonen.

På grunn av hensynet til vekt var det nærliggende å velge massivtredekker. De er også lettere å demontere i slutten av sin livssyklus. Konstruksjonssystemet er tilpasset det maksimale spennet for krysslaminerte tømmerdekker, uten å gå på bekostning av fleksibilitet i planløsing.

Arkitekt
Spacegroup
Sivilingeniør
BGKI
Bærekraft design
Architopia
Energiingeniør
AJL
Brann ingeniør
Norconsult