Ravnkloa gangbro. trondheim. norge. 2014.

Prosjektet er en studie med formål om å etablere større kontakt mellom bysentrum og kystlinjen i Trondheim, med Ravnkloa som utgangspunkt.

Broen krysser kanalen fra Ravnkloa og over til piren som strekker seg ut i fjorden. Broen er diskret i sin utforming, men har en spektakulær funksjon. I nedlagt posisjon har broen en helning, for å gi småbåter mulighet til å passere under broen, og fotgjengere og syklende mulighet til å passere over broen. For å åpne for større båter, heises broen opp i sin helhet, og fungerer som et 25 m høyt utkikksplattform med utsikt over byens taklandskap og Trondheimsfjorden. På denne måten gjenopprettes også den historiske siktlinjen mellom Nidarosdomen og Munkholmen.

Architekt
White Arkitekter
Sivilingeniør
BGKI