Sabetjohk gangbro. kåfjord. norge. 2011.

Over Nord-Europas dypeste juv, omgitt av et fantastisk fjelllandskap, der elvene Guolasjohka og Magerelva møtes i et spektakulært fossefall ønsket Kåfjord kommune å bygge en gangbro. Gangbroen fungerer også som utsiktsplattform og base for strikkhopp i verdensklasse.

Av hensyn til den sårbare naturen var det utelukket å etablere en tradisjonell maskindrevet byggeplass. Dette ble løst ved at fundamentene ble utført for hånd, og all transport av byggematerialer ble utført med helikopter, inkludert brospennet i sin helhet. Mulig lastekapasitet av de største tilgjengelige helikopter var 4000 kg, og ble avgjørende for vekten og utforming av konstruksjonen. Aluminium var derfor et naturlig valg på grunn av lav vekt i forhold til styrke, stivhet og bestandighet.All konstruktiv dimensjonering hadde som mål å utnytte materialet 100%. Alle deler ble produsert i Østerrike og sendt med trailer til Norge, før de ble satt sammen på en parkeringsplass i nærheten av tomten.

Design, planlegging og gjennomføring av dette prosjektet er et resultat av et unikt og inspirerende samarbeid mellom byggherre, entreprenør, ingeniør og arkitekt, fra den aller første konseptuelle skissen, gjennom en krevende prosjekterings- og byggeprosess frem mot den høytidelige innvielsesseremonien.

Arkitekt
Ghilardi+Hellsten
Entrprenør
Bitschnau GmbH