Tekniska Tilbygg Tekniska Museet. Stockholm. Sverige. 2019.

1.Premievinner. Detaljprosjekt pågår.

“Wisdome” har vært gjort i samarbeid med arkitekt Elding Oscarson i en invitert konkurranse om å tegne en ny opplevelsesarena for naturvitenskaplig kommunikasjon ved Stockholms tekniske museum. The kuppelformete taket og sfæriske teateret er i sin helhet en tre-konstruksjon i samarbeid med Stora Enso.

Arkitekt
Elding Oscarson