Vettisfossen utsiktpunkt. vetissfossen. norge. 2022

Landskap arkitekt
Dronninga landskap
Fotograf
Kristine Haglund, Fred Ivar Utsi Klemetsen