Deichman bibliotek. oslo. norge. 2014.

Det nye Deichmanske hovedbibliotek skal oppføres i Bjørvika ved siden av operahuset. Byggets form er avledet fra den omgivende bygningssammenheng,og understreker bibliotekets viktige funksjon. Biblioteket får en avansert trelags fasade med store spenn. Bygget er prosjektert som passivhus, og oppnår også målsettingen om 50 % reduksjon av energi og klimagassutslipp.

Byggets hovedbærekonstruksjon er av betong, og veggene i de tre avstivende kjernene er utført i plasstøpt betong. Særpreget i bærekonstruksjonen er det plasstøpte foldedekket i taket, som krager ut 18 m.

Alle dekkene fra plan 2 til 5 utføres som biaksiale huldekker. Dette birdrar til redusert materialforbruk, og fleksibilitet i planløsning med store spenn. Flatdekkene er delvis opphengt i foldedekket.

Den arkitektoniske intensjon for fasaden var å oppnå høy grad av translucens og isolering. Hovedfasade består av 50% gjennomsiktig isolerte felter av glassfiberarmert plast og 50% gjennomsiktig glass.

Arkitekt
LundHagem Arkitekter. AtelierOslo