Hamnen bolig. stockholm. sverige. 2016.

Hamnen er et konkurranseprosjekt for boliger i Stockholm, Sverige. Ofte vil hovedkonstruksjonen til en slik bygning etableres ved hjelp av en betongkjerne med enten faste betongplater og søyler eller en prefabrikkerte betong- og stålkonstruksjon.

Løsningen var å foreslå et hybridalternativ bestående av en lett sammenføyning av vertikale treelementer og horisontale betongplater. Strukturelle, arkitektoniske og bærekraftige interesser er de viktigste punktene som førte til denne sofistikerte kombinasjonen. Hensikten er også å muliggjøre prefabrikasjon og rask oppføring av vegger og for å unngå en dyr betongkjerne. Samtidig kan dette systemet oppnå høy brannklassifisering og utmerket akustisk oppførsel.

Dekkene fungerer som plater og de fører horisontale laster mot CLT-paneler og massive tresøyler. Trepanelene fungerer som skjærvegger, sammen med kolonnene, overfører disse lasten til fundamentene. De gir også tilstrekkelige tykkelse og kapasitet til å bli perforert med tanke på funksjonalitet og arkitektonisk intensjon.

Arkitekt
EldingOscarson