Hekla bolig. stockholm. sverige. 2017.

Hekla er et konkurranseprosjekt av et høyhus i tre i Stockholmsområdet. Bygningen kombinerer kommersiell bruk og boliger. Det strukturelle konseptet er basert på dette funksjonelle skillet.

Bygningen er inspirert av en solid sokkel som knyttes til den levende byen. Ambisjonen om komfort, helse, bærekraft og varighet er synlig i det strukturelle konseptet. Det overordnede strukturelle systemet i bygningen er laget av krysslaminert massivtre (CLT) kjerner kombinert med armert betong for å sikre tilstrekkelig sideveis stivhet. Utover dets strukturelle kapasiteter, brukes tre også på grunn av estetiske kvalitet. I fasaden anvendes tre for å gi et særpreget uttrykk.

Arkitekt
White Arkitekter