Lervig Brygge bolig. stavanger. norge. 2008.

Lervig Brygge Øya er en del av en større eiendomsutvikling i Stavanger. Prosjektet består av fire høyhus på 7 til 17 etasjer, med totalt omtrent 190 eksklusive leiligheter. Boligprosjektet vil bli et landemerke i det nye boligområdet Lervig, med en spektakulær beliggenhet ved sjøen sør-øst for Stavanger sentrum. De fire tårnene deler en kjeller i to etasjer med parkering. En landskapspark er bygget på toppen av kjelleren for å skape kontakt med sjøen.

Det konstruktive systemet er av armert betong og kjerneveggene for horisontal lastoverføring er bygget med glidende forskaling. Biaksiale huldekker er benyttet for å redusere søyle- og fundamentlaster, og for å gjennomføre det arkitektoniske konseptet. Fundamentene består av stålkjernepeler, der en kombinasjon av skråstilte peler og en friksjonsplate overfører horisontale laster til bakken.

Fasaden ble utviklet i tett samarbeid med arkitekten.

Arkitekt
LundHagem Arkitekter / AtelierOslo
Sivilingeniør
BGKI
Branningeniør
Multiconsult
VVS ingeniør
Apply