Munch Museum Kunst museet. Oslo. Norge. 2009-2021

Det nye Munch-museet skal bygges i Bjørvika på Paulsenkaia, sydøst for Operaen. Bygget får en karakteristisk form med en utradisjonell fasade i passivhusstandard.

Konstruksjonen følger arkitektens strenge gridsystem og skaper store utstillingsrom med søylefrie lange dekkespenn på 18 m. Det er mulig ved å utnytte dekkenes geometri i plan, innspenningsgrad i veggene sammen med innovative dekkesystemer som sparer vekt. Av hensyn til den sårbare kunsten konstrueres dekkene slik at skadelige vibrasjoner minimeres.

Museet bygges i et område med krevende fundamenteringsforhold. Bygget må kunne tåle store islaster og seismiske påkjenninger i tillegg til vanlig belastning fra egenvekt og vind. Eksisterende kaikonstruksjoner og nærheten til senketunellen i Bjørvika krever konstruktive tilpasninger med fokus på byggbarhet. Fasadeløsningen for Munch-museet består av et enkel ventilert lag med korrugerte perforerte aluminiums paneler.

Arkitekt
Estudio Herreros
Ingeniør
Multiconsult / BGKI / Hjellnes Consult / Brekke+Strand
Fotograf
Tove Lauluten