+One konferansesenter hotell kontor. göteborg. sverige. 2018

Arkitekt
White Arkitekter
Konstruksjon
Buro Happold