Runavik bolig. runavik. færøyene. 2016.

3 pris “Nordic Built Cities Challenge Awards”,

Vinnerprosjektet av «Vertical Challenge».

The Eyes of Runavik er nye og innovative landemerke byggetypologier som kan tilpasses eksisterende bratte terreng, og er spesielt utviklet for Færøyenes klimatiske forhold.

For å oppnå målet det å berøre det naturlige landskapet minst mulig, har prosjektet lav innvirkning og en svært bærekraftig utforming. Konseptet arealbruk benyttes for å etablere en harmoni mellom natur og det menneskeskapte.

Fra fundamentene til bygningen følger de tekniske beslutningene de samme prinsippene. Fundamentene er tilpasset bergforholdene for å være minimal invaderende. Nærheten til grunnfjellet gir et overfladisk fundamentsystem som muliggjør enkel installasjon.

Bygningens struktur er laget av en kombinasjon av skjærvegger og kjerner, begge i CLT. For å få kontroll over tid og kvalitetssikring under byggeprosessen, konstruksjonen vil bli 3D prefabrikkert. Denne prosessen er også en måte å overkomme de vanskelige byggeforholdene som kan oppstå på Færøyene.

Architekt
White Arkitekter
Bærekraft ingeniør
Rambøll Denmark A/S
Modular konstruksjon
JNESpace