The Long Green kontorer, bolig. stavanger. norge. 2019.

Paradis Sør er et masterplanprosjekt tegnet av Ghilardi + Hellsten Arkitekter. DIFK har vært bygningsingeniør for hovedbygninger.

Rasjonalitet i den arkitektoniske utformingen er videreført i en modulbasert konstruksjon.

En plasstøpt kjeller med avstivede kjerner i betong bærer en prefabrikkert stålkonstruksjon med dekkespenn av hulldekke. Hulldekkeelementene har like lengder på ca. 14,4 m.

Stålkonstruksjonens tverrsnitts-geometri vil være en synlig del i rommet og derfor oppleves som en del av det arkitektoniske uttrykket. Det benyttes kryss-søyler som den kjente arkitekten Ludwig Mies van der Rohe introduserte i sine bygg, for en opplevelse av søylene som en serie av “voids” og ikke som en “solid”, eller åpenrom i stedet for tette strukturer.

For å optimalisere konstruksjonen, kan bruken av tredekker eller kombinerte trebetongdekker være mulige alternativer innenfor samme prosjekt. Disse kan redusere klimagassutslipp vesentlig og bidra til redusert konstruksjonsvekt og ca. 20% reduksjon i stålkonstruksjonen.

Arkitekt
Ghilardi+Hellsten / EM2N