Trestykker Wooden shelter. Oslo. Norge. 2009.

Trestykker er en årlig workshop som blir arrangert av studenter fra de norske arkitektskolene. Workshopen rullerer mellom de norske arkitektskolene. Vertsskolen i 2015 var AHO og tomten var vinkelplassen på Majorstua. En gruppe på seks AHO-studenter ledet workshopen, og det var 30 deltagere fra AHO, NTNU, NMBU og BAS.

Prosjektets intensjon var å aktivisere byrommet på vinkelplassen. Studentene bygget derfor en paviljong som inviterer til opphold på plassen. Prosjektet består av benker anordnet rundt tre søylepartier som bærer taket. Ned fra bjelkelagene i taket henger staver som definerer et intimt rom rundt benkene. Prosjektet fikk navnet “Pusterom” og skal gi folk mulighet til å stoppe opp i en ellers travel bysituasjon.

DIFK hadde ansvar for konstruksjon, og fungerte som rådgivere underveis i detaljeringen, og fulgte opp på byggeplass. Det var et spennende samarbeid med engasjerte studenter, som førte frem til et prosjekt som har gitt nytt liv til Vinkelplassen.

Arkitekt
AHO / BAS / NTNU
Landskap arkitekt
NMBU