Viking Ships arkeologiske skip. oslo. norge. ongoing.

Vikingskipene er hovedattraksjonen til den permanente utstillingen i Vikingskipshuset i Oslo. Bygget rundt 800 – 900 tallet av vikingene under vikingtiden, betraktes skipene og deres innhold som noen av Norges mest representative nasjonale skatter.

For å øke bevaringsverdien av skipene og utstille disse på en eksepsjonell måte, det nåværende museet vil bli utvidet og gjenåpnes for publikum i 2022/2023.

Hovedoppgaven består av å utvikle analysemodeller for skipene Oseberg, Gokstad og Tune i tillegg til alunkonserverte sledene. Parametrisk applikasjon og programmering brukes gjennom hele prosessen for å tilpasse modellen for arkeologiske trekonstruksjoner.

Videre består oppgaven av å prosjektere transportrigger for flyttingen av skipene og dere innhold, og til slutt konstruere nye støttesystemer for utstillingen i det nye museet.

Sivilingeniør
MG Engineering
Akustikkingeniør
Brekke & Strand